(cursus vorig seizoen 2017-2018) De Galatenbrief, bewijs van liefde voor de Tora; wat Paulus werkelijk gezegd heeft

Docent: Lion S. Erwteman
Lamdeni cursus 2017-2018

Aanmelden: Vul voor iedere persoon die zich wil aanmelden dit formulier in.

Let op: studenten betalen slechts € 25 voor de hele cursus

Een van de meest onbegrepen teksten uit het Nieuwe Testament is de brief aan de Galaten door rabbijn Sjaoel, later geheten: Paulus. Joden denken dat Yeshua (Jezus) en Sjaoel de Tora (Wet) zouden hebben afgeschaft. De Galatenbrief legt je uit waar het Eerste Jeruzalem Apostelconvent over is gegaan, zie Handelingen 15. En de brief laat de liefde van Paulus zien voor de Tora en voor de juiste verkondiging van het Goede Nieuws (evangelie).

Begrip van wat de brief aan de Galaten zegt, corrigeert je hele visie op de Bijbel, op de liefde van de Eeuwige en wat Tora eigenlijk betekent. De Galatenbrief is een luidruchtige poging van Paulus om te corrigeren, wat er aan verkondiging van het Goede Nieuws in Galatië is scheefgegroeid. Hij toont daarbij zowel uitvoerig aan wat er fout is, als hoe het dan wel dient te worden gezien.

Naast een gedegen overzicht van de brief komen vragen aan bod, zoals:

 1. waarom de brief geschreven moest worden;
 2. welke problemen spelen, waar we de antwoorden van zien beschreven, zoals de beweerde
  betovering van de gelovigen te Galatië;
 3. hoe denkt Paulus over de rol van Wet (Tora) en genade;
 4. heft de genade van de Eeuwige de Wet (Tora) op;
 5. wat precies wordt Petrus verweten, wanneer hij met niet-Joden aan tafel zit;
 6. hoe werden niet-Joden gedwongen om zich als Joden te gedragen;
 7. wat betekent het om rechtvaardig te worden verklaard door de Eeuwige en welke
  implicaties heeft het;
 8. wat betekent de uitdrukking “werken der Wet”;
 9. het inzicht van Paulus in de demonische wereld;
 10. De vrouwen van Abraham, Sara en Hagar, en het voorbeeld dat Paulus daaraan ontleent;
 11. wat is de visie van Paulus op besnijdenis en wanneer verspeel je het nut van Yeshua
  (Jezus), zie Galaten 5:2;
 12. visie van Paulus op wat de Tora inhoudt, mede vanuit andere brieven, en hoezeer Paulus
  dit in deze brief propageert;
 13. wat is de rol van de “tuchtmeester”;
 14. wat betekent vrijheid volgens Paulus;
 15. waarom vloekt Paulus in zijn brief;
 16. visie van Paulus op de rol van vrouwen in de gemeente.

Overzicht van de acht lesavonden:
Les 1. Overzicht van de brief en van alle brieven van Sjaoel.
Les 2. Het gevaar van het opleggen van een verkeerde Joodse identiteit.
Les 3. Wet en genade als uiteinden van G´ds herdersstaf.
Les 4. Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de sores geboren.
Les 5. Ontdekken waar je ware autoriteit is, bewerkt bevrijding.
Les 6. Besnijdenis, klein teken van een machtig, goddelijk verbond.
Les 7. De Wet leidt naar bevrijding en vrijheid.
Les 8. Rechtvaardig in G’ds ogen

Data: acht donderdagavonden (19.30-21.30 uur): 14 sept., 30 nov., 21 dec., 18 jan., 15 febr., 15 mrt., 17 mei, 14 juni (onder voorbehoud)
Locatie: College De Heemlanden, De Slinger 48, Houten (onder voorbehoud)
Kosten: € 60 voor de hele cursus (€ 50 voor leden van Beth Yeshua en € 25 voor studenten)

Aanmelden:
Wilt u de cursus volgen, of hebt u een vraag?
Vul voor iedere persoon die zich wil aanmelden dit formulier in.