(cursus vorig seizoen 2017-2018) Leviticus, het handboek voor persoonlijk priesterschap. Sleutels voor heilig leven uit het Boek Leviticus

Docent: Joseph Shulam
Lamdeni cursus 2018

Aanmelden: Vul voor iedere persoon die zich wil aanmelden dit formulier in.

Goddelijke openbaring heeft Mozes ertoe gebracht vijf boeken te schrijven. Het eerste, Beresjiet (Genesis), beslaat het ontstaan van het volk Israël, nadat de schepping en de zondvloed een moeilijk begin lieten zien van de mens in relatie met zijn Schepper. Het tweede, Sjemot (Exodus), beschrijft de zorgelijke geboorte, roeping en nieuw leiderschap van Mosjee, die zijn volk uitleidt uit Egypte.

Na het derde boek komen boek 4, Bemidbar (Numeri), met onder meer de hogepriesterlijke zegen, de opstelling van het eeuwige licht, de wijding van de Levieten, het vertrek van de Sinaï en de twaalf verspieders. Het vijfde boek, Dewariem (Deuteronomium), bevat tientallen nieuwe geboden, onder meer ter voorbereiding van het leven in het Beloofde Land en het overlijden van Mozes.

Het te bestuderen derde boek, Wajikra (Leviticus), bevat de unieke Torat Kohaniem, de Priestercode, die zowel geldig is voor de Misjkan in de woestijn en de Tempel in Jeruzalem, als voor persoonlijk priesterschap van gelovigen met een roeping. Daarmee is Leviticus ook het handboek voor persoonlijk priesterschap. Het bevat SLEUTELS voor een heilig leven voor elke gelovige.

Het priesterschap van Yeshua onder Melchisedek wordt veel duidelijker en zichtbaarder door de inzichten over het levitische priesterschap onder Aäron. Het woord Wajikra betekent: “En de Eeuwige riep.” De priestercode geeft niet alleen kennis over dit tijdloze priesterschap, maar helpt in het leren horen van deze roeping en het beantwoorden daaraan.

Leviticus is het meest geciteerde boek in het Nieuwe Testament. Belangrijke uitspraken van Yeshua vinden in dit boek hun oorsprong, waaronder niet in het minst het beroemde gebod “Heb uw naaste lief gelijk uzelf.” Deze cursus belooft een basis te geven voor mensen die deel willen uitmaken van het koninkrijk van priesters, tot eer van de Eeuwige en tot profijt van mensen om ons heen.

Datum: 22, 23 en 24 januari 2018
Lestijden: 12.00 - 18.00 uur
Locatie: Veluwelaan 20, Amsterdam
Kosten: geen, met een collecte tijdens elk cursusonderdeel

Aanmelden:
Wilt u de cursus volgen, of hebt u een vraag?
Vul voor iedere persoon die zich wil aanmelden dit formulier in.