Cursus: De drie brieven van Johannes

Docent: Joseph Shulam (voorganger van Netivyah, Jeruzalem)

LET OP: Deze cursus gaat niet door vanwege medische problemen van de docent!

Johannes gelooft in liefde als middel tot communicatie en hij uit dat op diverse manieren. Hoe kun je zeggen dat je G’d liefhebt, wanneer je je geloofsgenoot haat, vraagt hij. Joseph Shulam laat zien dat Johannes zijn uitspraken baseert op de Tora, zoals liefde het grootste gebod is. Johannes schroomt niet om scherpe uitspraken te doen, zoals: Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet.

In de cursus wordt duidelijk van waaruit Johannes dit zegt en wat hij er werkelijk mee bedoelt. De drie brieven zijn erg onderbelicht in predikaties en deze cursus wil de balans herstellen. Inclusief studie van de tijd waarin Johannes leefde en toepassingen voor onze tijd.